LibrePCB

Det har dykt upp ett nytt program på elektronikhimlen som heter LibrePCB. Det är ett program för att skapa elektronikscheman och mönsterkort och det nya är att det bygger på öppen källkod.

Jag har provat det och tror att det här kan bli ett mycket bra program. Det är skrivet i C++ och QT5 och känns väldigt snabbt och följsamt. Naturligtvis saknas en del funktioner och komponentbiblioteken behöver fyllas på, men eftersom utvecklingen pågår hela tiden så kommer programmet också att uppdateras vartefter.

Versioner finns för Windows, Linux, BSD och MacOS. Om du är intresserad av elektronik så rekommenderar jag att du laddar ner programmet och testar det och kanske bidrar lite själv till utvecklingen genom att skapa några komponenter till komponentbiblioteken.

 

ESP32 på breadboard

ESP32Om man vill använda en ESP32 på ett breadboard, så får man ofta problem, anledningen till detta är att kortet oftast blir för brett för ett vanligt breadboard, När kortet sitter i så har man bara en rad lediga hål på ena sidan och man kommer inte åt hålen på andra sidan. Det finns dock en enkel lösning. Klicka här för att se denna lösning.

Ny kamera provas.

picam

Jag håller just nu på att prova ut en ny kamera till min “väderkamera”. Den här gången så är det en PiCamera med en Raspberry Pi som får agera webbkamera. Den är riktad nästan exakt mot söder.

Tyvärr så hände något med kameran idag så att bilden blev helt grön, jag vet inte om det blev för varmt i lådan där kamera och Pi satt monterad eller om det var för att kameran fått alldeles för starkt ljus på sensorn. Just nu fungerar den iaf.

Den är bara igång mellan 07.00 och 19.00 och det sköts automatiskt. Anledningen till detta är dels att på natten så syns ändå inget väder men främst att eftersom kameran står på insidan av mitt köksfönster så blir det gärna en massa reflexer i glaset som man helst vill undvika.

Programmet för att kontrollera det hela är ganska enkelt och kan ses härunder eller laddas hem här.

 

#! /usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
 
# webcam.py - Göran Gustafsson 2015 https://gorgusgfx.se
#
# Program som hanterar bildtagning, skalning och uppladdning av bilder
# till en server. Programmet är tänkt att köras en gång per minut
# via cron.
#
 
import os
import time
import Image
import ImageOps
import paramiko
 
 
# Funktionen som laddar upp small.jpg och big.jpg till webbservern
 
def upload():
  ssh = paramiko.SSHClient()
  ssh.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
  ssh.connect('ssh.address.com', username="username", password="password")
  sftp = ssh.open_sftp()
  localpath = '/home/pi/webcam/big.jpg'
  remotepath = 'wp-content/cam/big.jpg'
  sftp.put(localpath, remotepath)
  localpath = '/home/pi/webcam/small.jpg'
  remotepath = 'wp-content/cam/small.jpg'
  sftp.put(localpath, remotepath)
  sftp.close()
  ssh.close()
  return 0
 
 
# Här kollar vi om vi ligger inom tidsfönstret och beroende på om vi gör
# det eller inte så tas antingen en ny bild av kameran eller så laddas 
# offline-bilden upp.
 
localtime = time.localtime(time.time())
tm = "{0:0>2}".format(localtime.tm_hour)
if (int(tm)>6 and int(tm)<20):
  # Först tar vi bort flaggfilen om den finns och sen tas själva bilden
  # med maxupplösning. Därefter laddas bilden in, skalas om och sparas 
  # två gånger innan de bägge bilderna laddas upp till servern.
 
  if os.path.exists('/home/pi/webcam/flag.txt'): os.remove('/home/pi/webcam/flag.txt')
  command = "raspistill -w 2592 -h 1944 -rot 270 -o /home/pi/webcam/bild.jpg"
  os.system(command)
  im = Image.open("/home/pi/webcam/bild.jpg")
  img = ImageOps.fit(im,(640,480))
  img.save("/home/pi/webcam/big.jpg",quality=60,optimize=True,progressive=True)
  img = ImageOps.fit(im,(178,134),Image.ANTIALIAS)
  img.save("/home/pi/webcam/small.jpg",quality=75,optimize=True,progressive=True)
  upload()
else:
  # Om flaggfilen inte finns så kopiera offline-bilden till big.jpg 
  # och small.jpg och ladda upp dem till servern. Skapa sen flaggfilen 
  # för att tala om att vi gjort detta. Då slipper vi slösa bandbredd 
  # på att ladda upp samma 2 bilder gång på gång på gång...
 
  if not os.path.exists('/home/pi/webcam/flag.txt'):
    im = Image.open("/home/pi/webcam/offline.jpg")
    im.save("/home/pi/webcam/small.jpg",quality=90,optimize=True,progressive=True)
    im.save("/home/pi/webcam/big.jpg")
    upload()
    fd=open("/home/pi/webcam/flag.txt",'w')
    fd.close()

 

Morse-kodare

På den gamla goda C64-tiden, i slutet av 80-talet, så gjorde jag ett program för att enkelt kunna “sända” morsekod. Detta gjordes genom att i högtalaren spela upp morsekoden samtidigt som reläet till bandpelaren var tänkt att kopplas istället för en telegrafinyckel. Eftersom jag var mer intresserad av programmeringsbiten än av radiobiten så provades det aldrig ”skarpt”, men jag lyssnade långa stunder på hur programmet arbetade.

För några år sedan gjorde jag en liknande sak till Arduino och nu har jag äntligen lagt upp det här på hemsidan.

Klicka här för att läsa mer.